Storing Oorzaken motor

 

De motor draait niet als de startmotor wordt bekrachtigd

De startmotor krijgt geen stroom

Lege of defecte accu

Losse accuklemmen

Defect startrelais is of defecte startschakelaar. gebroken bedrading

Losse massaband van de motor

 

De startmotor krijgt wel stroom

Startrondsel zit geklemd

Startmotor defect

 

De motor draait, maar slaat niet aan

Bougie vonkt niet Bougiekabels, bobinekabel of verdelerkap vochtig

Bougiekabels los

Niet aangesloten laagspanningskabels; sluiting in deze kabels

Contactpuntjes vuil, onjuist afgesteld of ingebrand

Defecte condensator

Defecte startschakelaar

Bougiekabels in onjuiste volgorde aangesloten

Defecte bobine

Veer van de contactpuntjes maakt massa of is gebroken

 

Er komt geen benzine in de vlotterkamer of uit de sproeiers van de carburateur

Benzinetank leeg

Vapourlock in de brandstofleiding (bij hoge buitentemperatuur of op grote hoogte)

Geblokkeerde vlotternaald klep

Verstopt brandstoffilter

Verstopte of geblokkeerde sproeiers

Defecte brandstofpomp

 

De motor slaat af en wil niet meer starten

Te veel benzine in de cilinder of overlopende carburateur

Te rijk mengsel of natte bougies door niet juiste chokeafstelling

Beschadigde of lekke vlotter of niet goed sluitende vlotternaald

Onjuist afgestelde vlotterarm

 

Bougie vonkt niet

Defecte ontsteking (plotseling)

Defecte ontsteking (na voorafgaand overslaan van de motor)

Defecte ontsteking (na zware regenval of na een diepe plas)

 

Sproeiers krijgen geen benzine

Lege benzinetank

Verstopte ontluchting benzinetank

Plotselinge verstopping in de carburateur

Water in het brandstofsysteem

 

De motor slaat over of heeft een onregelmatig stationair toerental

Onregelmatig vonkende bougie Losse ontstekingskabels

Accukabels zitten los op de accupolen

Massakabel van de accu niet goed vastgezet op de carrosserie

Massakabel van de motor zit los

Loszittende laagspanningskabel op de bobine

Loszittende laagspanningskabel aan de verdeler

Vuile of niet goed afgestelde bougie-elektroden

Contactpuntjes vuil. onjuist afgesteld of ingebrand

Hoogspanningslek in de verdelerkap

Te late ontsteking

Defecte bobine

Getande riem niet op spanning

 

Motor krijgt te weinig brandstof

Te arm mengsel

Valse lucht tussen inlaatspruitstuk en cilinderkop

of tussen spruitstuk en carburateur

 

Te weinig vermogen en te lage compressie

Verbrande kleppen

Mechanische slijtage

Vastzittende of lekkende kleppen

Slappe of gebroken klepveren

Versleten klepstelen of geleiders

Versleten zuigers en zuigerveren

 

Brandstof luchtmengsel lekt uit de cilinder

Verbrande uitlaatkleppen

Vastzittende of lekkende kleppen

Versleten klepstelen of -geleiders

Slappe of gebroken klepveren

Cilinderkoppakking lekt (vergezeld van toenemend lawaai)

Versleten zuigers en zuigerveren

Versleten of gegroefde cilinderwanden

 

Onjuiste afstellingen

Onjuist afgesteld ontstekingstijdstip

Onjuist afgestelde contactpuntafstand

Onjuist afgestelde elektroden afstand van de bougies

Te rijk of te arm afgestelde carburateur

 

Defecten bij de carburatie en in het ontstekingssysteem

Vuile contactpunten

Verstopt brandstoffilter

Verstopt luchtfilter

Defect automatisch vervroegings en verlatingsmechnnisme van de

verdeler

Defecte brandstofpomp levert bij hoge toeren te weinig benzine

 

Overmatig olieverbruik

Overmatig versleten klepstelen en/of klepgeleiders

Versleten zuigerveren

Versleten zuigers en cilinders

Olielekkage langs de zuigers door een te grote zuigerveerspeling

Verstopte olieterugvoergaatjes in de zuigers

 

Olieverlies door lekkage

Oliefilterpakking lekt

Kleppendeksel pakking lekt

Lekke Carterpan pakking

Loszitten de carter aftapplug

 

Ongewone motorgeluiden

Overmatige speling door mechanische slijtage

Versleten kleppenmechanisme (tikkend lawaai onder het kleppendeksel)

Versleten big end lager van de drijfstang (regelmatig zwaar kloppend lawaai)

Versleten hoofdlagers (gerommel en trillingen)

Versleten krukas (kloppend lawaai gerommel en trillingen)

 

Pingelen bij optrekken

Te laag octaangetal van de benzine

Te vroeg ontstekingstijdstip

Koolafzettingen in de cilinderkop

Te arm mengsel

Oververhitting